e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Sayı 2 (2022)

Editoryal

191-197

Makale

199-228

229-284

285-318

319-335

337-379

381-405

407-428

429-445

447-463

465-480

559-577

Bildiri Metni

481-494

495-530

531-540

541-549

579-600

Kitap İncelemesi

551-557