e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

İndeksler

ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources (Başlangıç: 11/04/2022)

Ulrich’s Periodicals Directory | ProQuest (Kabul Tarihi: 18.04.2022)

EBSCO - Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) | Kabul Tarihi: 08.06.2022 | Başlangıç: 01.01.2022 

CEEOL: Central and Eastern European Online Library | Kabul Tarihi: 30.01.2023 | Başlangıç: 01.01.2022

VERİ PLATFORMLARI

Crossref Participation Report

DOI

The German Union Catalogue of Serials (ZDB: ZeitschriftenDatenBank)

OpenAire

WorldCat

Academia

Google Scholar

OAI-PMH Registration Record

CORE

BASE Bielefeld University Library Open Access Databases (Bielefeld Academic Search Engine)

Dimensions

 

 

TETKİK, ULUSAL MI ULUSLARARASI MI?

ÜAK'a göre Doçentlik başvurusunda kullanılabilecek "Yayımlanmış Makale", "Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makaledir". Bu tanıma göre matbu veya e-dergide yayımlanan özgün makaleler doçentlik başvurusunda kullanılabilir. (Kaynak: ÜAK).

Doçentlik başvuru şartları bilim alanına göre değişmektedir.

Genel olarak başvuru şartlarında "Ulusal Makale "ve Uluslararası Makale" şeklinde iki kategori bulunmaktadır.  

"İlahiyat Bilim Alanı" özelinde bu şartlara bakılacak olursa ulusal makalenin iki alt kategorisi bulunmaktadır:

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale - 10 PUAN

b) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale - 5 PUAN

Bu tabloya göre dergimiz Tetkik, 2022 yılı itibari ile Ulusal/b  kategorisinde yer almaktadır, puan değeri 5'tir. 

"İlahiyat Bilim Alanı" özelinde uluslararası makalenin üç alt kategorisi bulunmaktadır:

a) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale - 20 PUAN

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale - 10 PUAN

c) Bu maddenin a veya b bendi kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale -  PUAN

ÜAK, İlahiyat alanı doçentlik başvuru şartlarında "b) Uluslararası alan endeksleri" hangi indekslerdir belirlememiştir. Bu yüzden bazı juriler "b) Uluslararası alan endeksleri" kategorisinden puan alınamaz görüşündedir. Bazı juri üyeleri ise alanda kabul gören uluslararası indeksler, bu kategoriye dahildir görüşündedir.

Tetkik'in tarandığı uluslararası kabul gören indeksler ve kabul tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

Ulrich’s Periodicals Directory | ProQuest (Kabul Tarihi: 18.04.2022)

EBSCO - Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) | Kabul Tarihi: 08.06.2022 | Başlangıç: 01.01.2022