e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Akademik Dergilerde Kurullar: Yayın Kurulu – Danışma Kurulu The Boards in Academic Journals: The Editorial Board and The Advisory Board

Main Article Content

Abdullah Demir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

DOI:

10.55709/tetkikdergisi.2023.3.92

Nasıl Atıf Yapılır?

Demir, Abdullah. “Akademik Dergilerde Kurullar: Yayın Kurulu – Danışma Kurulu”. Tetkik 3 (2023), 1-4. https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2023.3.92

Öz

Hakemli dergiler, uzman incelemesinden geçen bilimsel makaleleri yayımlayan süreli yayınlardır. Bu dergiler, araştırmacılara bulgularını bilim dünyası ve okurları ile paylaşma imkânı sağlarlar. Hakemli dergilerde asıl olan bilimsel inceleme sürecinin bulunması ve objektif olarak işletilmesidir. Bu süreç, bir baş editörün koordinesinde editörler veya kurullar tarafından yürütülür. Dergilerdeki editöryal yapı, dergiden dergiye farklı olabilmektedir. Bu çalışmada Yayın Kurulu ile Danışma Kurulu hakkında bilgi verilmiştir.

Peer-reviewed journals are periodicals that publish peer-reviewed scientific articles. These journals provide researchers with the opportunity to share their findings with the scientific community and readers. The main thing in peer-reviewed journals is the existence and objective operation of a scientific review process. Editors or boards carry out this process under the coordination of a chief editor. The editorial structure of journals may differ from journal to journal. This study will provide information about the Editorial Board and the Advisory Board.

Anahtar Kelimeler:

Hakemli Yayıncılık, Akademik Dergiler, Editörler Kurulu, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu, Editörler
Peer-Reviewed Publication, Academic Journals, Editorial Board, Publications Board, Advisory Board, Editors

Makale Detayları

Kaynakça


Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.