e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Kitap İncelemesi

Kalemin Dansı, Göstergenin Oyunu Seküler Emperyalist Epistemoloji, Abdülvahab M. el-Messiri, editör Hatice Nuriler (İstanbul: Mahya Yayınları, 2021), 159 sayfa, ISBN: 9786055222901 The Dance of the Pen, the Game of the Sign Secular Impe-rialist Epistemology, Abdulwahab M. al-Messiri, edi-ted by Hatice Nuriler (İstanbul: Mahya Yayınları, 2021), 159 pages, ISBN: 9786055222901

Main Article Content

Dr. Hicret Kiraz Toprak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

DOI:

10.55709/tetkikdergisi.2023.3.85

Nasıl Atıf Yapılır?

Toprak, Hicret Kiraz. “Kalemin Dansı, Göstergenin Oyunu Seküler Emperyalist Epistemoloji, Abdülvahab M. El-Messiri, editör Hatice Nuriler (İstanbul: Mahya Yayınları, 2021), 159 Sayfa, ISBN: 9786055222901”. Tetkik 3 (2023), 197-204. https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2023.3.85

Öz

‘Kalemin Dansı Göstergenin Oyunu Seküler Emperyalist Epistemoloji’ başlığını taşıyan ve Mısırlı Müslüman düşünür Abdülvahab M. el-Messiri tarafından kaleme alınan bu kitap, yazarın 1994-2006 yılları arasında modernite, sekülarizm, emperyalizm ve çağdaş Batı medeniyeti üzerine kaleme aldığı dört ayrı makalesinden oluşmaktadır. Geliştirdiği kavram setleriyle moderniteyi “kapsamlı sekülarizm”in bütün dünyaya ihraç edildiği bir süreç, postmoderniteyi ise onun bir alt ya da üst aşaması olarak tanımlayan Messiri, dünyanın nihai anlam ve değerlerle yeniden buluşturulmasına yönelik özgün ve öncü bir çabayı temsil etmektedir.

Titled ‘The Dance of the Pen The Game of the Signifier Secular Imperialist Epistemology’, this book, written by the Egyptian Muslim thinker Abdul Wahab M. al-Messiri, consists of four independent essays on modernity, secularism, imperialism, and contemporary Western civilization between 1994 and 2006. Using a set of concepts to define modernity as a process in which “comprehensive secularism” was exported to the whole world and postmodernity as a sub- or super-stage of it, Messiri represents an original and pioneering effort to reunite the world with ultimate meaning and values.

Anahtar Kelimeler:

Din Sosyolojisi, Abdülvahab M. el-Messiri, Kalemin Dansı, Modernite, Sekülarizm, Emperyalizm, Postmodernite
Sociology of Religion, Abdulwahab M. al-Messiri, The Dance of the Pen, Modernity, Secularism, Imperialism, Postmodernity

Makale Detayları

Kaynakça

  • Ali, Haccac. Seküler Aklın Haritası Modernitenin Tanrısız Ütopya Arayışı. çev. Selim Sezer. İstanbul: Mahya Yayınları, 2017.
  • al-Messiri, Abdulwahab M. “The Imperialist Epistemological Vision”. The American Journal of Islamic Social Sciences 11/3 (1994), 403-415. DOI: https://doi.org/10.35632/ajis.v11i3.2418
  • al-Messiri, Abdulwahab M. “Parables of Freedom and Necessity: The Rising Levels of Seculari-zation as Manifested in Two Literary Works”. The American Journal of Islamic Social Sci-ences 13/1 (1996), 42-58. DOI: https://doi.org/10.35632/ajis.v13i1.2350
  • al-Messiri, Abdulwahab M. “The Dance of the Pen, The Play of the Sign: A Study in the Relati-onship Between Modernity, Immanence and Deconstruction”. The American Journal of Is-lamic Social Sciences 14/1 (1997), 1-12. DOI: https://doi.org/10.35632/ajis.v14i1.2265
  • al-Messiri, Abdulwahab M. Epistemological Bias in the Physical and Social Science. London: IIIT, 2006.
  • Derrida, Jacques. Writing and Difference. London: Routledge, 2007.
  • al-Messiri, Abdülvahab M. Kalemin Dansı, Göstergenin Oyunu Seküler Emperyalist Epistemoloji. ed. Hatice Nuriler. İstanbul: Mahya Yayınları, 2021.
  • Mandeville, Bernard. The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits. 2 Vol. Indianapolis: Liberty Fund, 1998.
  • Mardin, Şerif. Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.