e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Kitap İncelemesi

Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlâk Metafiziği, editör İbrahim Aslan (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 462 sayfa, ISBN: 9786052105931 A Review of Islamic Ethic Metaphysics in Oriental Studies by İbrahim Aslan (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 462 pages, ISBN: 9786052105931

Main Article Content

Nasıl Atıf Yapılır?

Zafar, Abdul Basit. “Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlâk Metafiziği, editör İbrahim Aslan (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 462 Sayfa, ISBN: 9786052105931”. Tetkik 2 (2022), 551-557. https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2022.2.37

Öz

İncelenen ‘Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlâk Metafiziği’ başlıklı çalışma, İslamî etik teoriler alanında tanınan Batı’lı araştırmacılarca kaleme alınmış olan eserlerden seçilmiş derleme bir metindir. TÜBİTAK’ın yurtdışı desteğiyle hazırlanmış olan bu eser, İslamî etik teorilerin metafizik çerçevesini incelemektedir. Müsteşriklerin ‘bakış açısından’ yola çıkarak okuyucuyu Mu‘tezile, Eş‘arî ve Mâtürîdî çevreler arasındaki klasik tartışmalara yönlendirerek, teolojik değer sistemlerine ihatalı şekilde yaklaşmayı teşvik etmektedir. Bu tür çalışmalar, kuşkusuz, İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi batı dillerinde kaleme alınmış olan literatürü fark etme, anlama ve eleştirme gibi hususlarda Türk İlahiyat akademisindeki araştırmacılara katkı sağlayacaktır.

In the present work, ‘Islamic Ethic Metaphysics in Oriental Studies, ’ Aslan successfully managed to groom the project with the translation, edition, and compilation of the most notable names in Islamic ethical theories. The work endowed by TUBITAK investigated the Islamic metaphysical frame of ethical theories. From the orientalists' standpoint, it urges the reader to thoroughly understand miscellaneous metaphysical issues and problematics of Kalām value systems by bringing classical discourses between Mu‘tazilites, Ashʿarite, and Maturidite. Such initiatives certainly will help the Turkish scholarship notice, grasp, and criticize the enormous literature in western languages. 

Anahtar Kelimeler:

İslam Ahlâkı, İslam Metafiziği, Şarkiyat Çalışmaları, Teolojik Değer Sistemleri, İbrahim Aslan, Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlâk Metafiziği
Islamic Ethics, Islamic Metaphysics, Oriental Studies, Theological Value Systems, İbrahim Aslan, Islamic Ethic Metaphysics in Oriental Studies

Makale Detayları

Kaynakça

  • Van Ess, Josef. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 2, A History of Religious Thought in Early Islam. trans. Gwendolin Goldbloom. 4 Volume. Leiden: Netherlands: Brill Publishers, 2017.
  • Van Ess, Josef. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3. A History of Religious Thought in Early Islam. trans. Gwendolin Goldbloom. 4 Volume. Leiden: Brill Publishers, 2018.
  • Van Ess, Josef - Goldbloom, Gwendolin. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 4: A History of Religious Thought in Early Islam. 4 Volume. Leiden: Netherlands: Brill Publishers, 2018.
  • Van Ess, Josef - O’Kane, John. Theology and Society in the Second and Third Century of the Hijra, Volume 1: A History of Religious Thought in Early Islam. 4 Volume. Leiden: Brill Publishers, 2017.

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.