e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Tetkik, Türk-İslam kültürü alanındaki araştırma makalelerini kapsamaktadır. Tetkik'in amacı, Türk-İslam kültürü üzerine Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makaleleri yayımlayarak bu alandaki bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına ve paylaşımına katkıda bulunmaktır.

 

Konu Kategorisi

  • Sosyal Bilimler - Kültür Araştırmaları (Türk-İslam Kültürü)
  • Beşeri Bilimler:

          Tarih (Türk-İslam Tarihi)

          Edebiyat (Türk İslam Edebiyatı)

          Felsefe (Türk-İslam Felsefesi)

          Müzik (Türk-İslam Müziği)

          Din (İslam Araştırmaları)

 

LC Kategorisi

H1-99 Sosyal Bilimler (Genel)

 

Anahtar Kelimeler

Türk Dünyası, Türk-İslam Kültürü, Türk-İslam Sentezi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Halk Kültürü, Türk Halkları, Türk Kültürü, Türk Mitolojisi, Türk Mizahı, Türk-İslam Tarihi, Türk-İslam Eserleri, Türk Tiyatrosu, Türk-İslam Sanatları, Türk-İslam Musikisi, Türk-İslam Felsefesi, Türk-İslam Kültür Varlıkları, Türkçe El Yazmaları