e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Gönderiler

Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi, Mart ve Eylül aylarında yayımlanır. Eylül 2022 sayısı için makale başvuruları 7 Ağustos 2022 23:59'da kapanmıştır. Mart 2023 sayısı için başvurular 1 Ekim 2022 - 25 Ocak 2023 tarihlerinde alınacaktır.

Tetkik Dergisi Editoryal İş Akışı

  1. Editör İncelemesi

     İnceleyen: Baş Editör

     İnceleme Süresi: 7 Gün

  1. Yayın Kurulu İncelemesi

     İnceleyen: Alan Editörü – Yayın Kurulu Üyesi (2 İç Hakem)

     İnceme Formu: Yayın Kurulu Makale İnceleme Formu

     İnceleme Süresi: 14 Gün

  1. Şekilsel & Etik İnceleme

     İnceleyen: Editör Yardımcısı - Etik Editörü (İhtiyaç Hâlinde)

     İnceme Formu: Ön İnceleme Formu

     İnceleme Süresi: 7 Gün

  1. Bilimsel İnceleme

     İnceleyen: Hakem A – Hakem B (2 Dış Hakem)

     İnceme Formu: Makale Değerlendirme Formu

     İnceleme Süresi: 20 Gün

  1. İngilizce Dil Editörü İncelemesi

     İnceleyen: Dil Editörü

     İnceme Formu: Dil Editörü Makale İnceleme Formu

     İnceleme Süresi: 7 Gün

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
  • Tetkik Dergisi Yayın Politikası (PDF: https://doi.org/10.55709/tetkikdergisi.2022.1.29) incelenmiştir.
  • Ölçek/anket ve mülakat gibi veri toplama araçları kullanılarak hazırlanan makaleler için Etik Kurul onayı alınmış ve bu durum makalede belirtilmiştir. Ayrıca Etik Kurul Kararı ek dosya olarak dergi sistemine yüklenmiştir.
  • Yayımlanmamış tebliğ/bildiri metni ve tezden üretilen makaleler için ilk sayfada İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak Türkçe ve İngilizce Etik Beyan'da bulunulmuştur.
  • Makale metni, Microsoft Word dokümanı biçimindedir. Makale Word Şablonu, Yazar Rehberi sayfasında yer almaktadır.

Tetkik (ISSN 2822-3322) dergisi İsnad Atıf Sistemi'ni (İSNAD-Metiniçi ve İSNAD-Dipnotlu) kullanmaktadır. Bilim dalında, dipnotlu veya metiniçi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir.  Temel İslam Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları alanında dipnotlu sistem, Felsefe ve Din Bilimleri alanında metin içi yaygındır. http://www.isnadsistemi.org   |  Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu | Ayrıntılı bilgi için bk. Yazar Rehberi