e-ISSN: 2822-3322
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı (Mart - Eylül)
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Editör Kurulu

Yayınevi

Oku Okut Yayınları | crossref.org/members/prep/34564

Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No. 11-c/17  (Kuzey Ankara Külliyesi) 06300 Keçiören/Ankara

Sertifika No. 49846 | ROR ID: https://ror.org/03zs8ga83

yayin.okuokut.org | yayin@okuokut.org

 

Yazı İşleri Müdürü

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu | orcid.org/0000-0001-7841-0665 | humeyrasevgulu@okuokut.org

Oku Okut Akademi, Ankara, Türkiye | isni.org/isni/0000000506276072 | www.okuokut.org

 

Editör

Dr. Abdullah Demir | orcid.org/0000-0001-7825-6573 | ademir@okuokut.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Kelam

 

Etik Editörü

Doç. Dr. İsmail Bulut | orcid.org/0000-0002-8588-1585 | ismailbulut@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269

İlahiyat Fakültesi | Kelam

 

İstatistik Editorü

Dr. Fatih Kaleci | orcid.org/0000-0001-6823-3773 | fkaleci@erbakan.edu.tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi | ror.org/013s3zh21

Ereğli Eğitim Fakültesi | Matematik Eğitimi

 

İngilizce Dil Editörleri

Doç. Dr. Arif Bakla | orcid.org/0000-0001-5412-4330 | abakla@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

Doç. Dr. Mehmet Ata Az | orcid.org/0000-0002-8844-8875 | mehmetataaz@gmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Felsefesi

 

Alan Editörleri

Kapsam: Türk Dili ve Edebiyatı  & Türk-İslam Edebiyatı

Dr. Zeynep Arkan | orcid.org/0000-0003-0534-186X | zeynep.arkan@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/05mskc574

Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim Tercümanlık

 

Dr. Necati İşler | orcid.org/0000-0001-9645-8320 | ilennecati@gmail.com

Millî Eğitim Bakanlığı | ror.org/00jga9g46 | Türk İslam Edebiyatı

 

Kapsam: Türk-İslam Tarihi

Dr. Yavuz Selim Göl | orcid.org/0000-0001-7759-4482 | yavuzselimgol@hotmail.com

Giresun Üniversitesi | ror.org/05szaq822

İslami İlimler Fakültesi | İslam Tarihi Anabilim Dalı

 

Kapsam: Türk-İslam Sanatları & Türk-İslam Musikisi

Arş. Gör. Faruk Narmanlı | orcid.org/0000-0002-5652-065X | narmanlifaruk@hotmail.com

Giresun Üniversitesi | ror.org/05szaq822

İslami İlimler Fakültesi | Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

 

Kapsam: Türk-İslam Felsefesi

Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu | orcid.org/0000-0001-5712-9401 | milgaroglu@gmail.com

Adıyaman Üniversitesi | ror.org/02s4gkg68

İslami İlimler Fakültesi | İslam Felsefesi

 

Arş. Gör. Esma Aygün Yakın | orcid.org/0000-0002-8609-1905 | esmaaygunyakin@gmail.com

Yozgat Bozok Üniversitesi | ror.org/04qvdf239

İlahiyat Fakültesi | Din Felsefesi

 

Kapsam: Türk-İslam Toplumu

Dr. Muhammed Yamaç | orcid.org/0000-0003-2215-4492 | yamacmuhammed@hotmail.com

Bartın Üniversitesi | ror.org/03te4vd35

İslami İlimler Fakültesi | Din Sosyolojisi

 

Dr. Süleyman Abanoz | orcid.org/0000-0002-4466-7080 | abanoz_s@hotmail.com

Oku Okut Akademi | Din Psikolojisi

 

Kapsam: Türk-İslam Toplumunda Eğitim

Dr. İrfan Erdoğan | orcid.org/0000-0002-2452-1252 | ierdogan@erbakan.edu.tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi | ror.org/013s3zh21

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | Din Eğitimi

 

Dr. Ahmet Yemenici | orcid.org/0000-0002-7549-5074 | ayemenici@yahoo.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Eğitimi

 

Kapsam: Türk-İslam Din Anlayışı

Dr. Miyase Yavuz Altıntaş | orcid.org/0000-0002-5338-3266 | miyase.yavuzaltintas@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İslami İlimler Fakültesi | İslam Hukuku

 

Dr. Kübra Nugay | orcid.org/0000-0002-0773-0335 | kbr_ngy@hotmail.com | Islam Hukuku

Okut Okut Akademi | isni.org/isni/0000000506276072 | www.okuokut.org

 

Dr. Ayşe Mine Akar | orcid.org/0000-0003-3804-2604 | aysemineakar@gmail.com

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İlahiyat Fakültesi | Tasavvuf

 

Dr. Ebru Adıyaman | orcid.org/0000-0001-6782-6075 | ebrukarakasadiyaman@gmail.com

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi | Hadis

 

Editör Yardımcıları

Merve Nur Çam | orcid.org/0000-0003-1128-4697 | mervenurcam@okuokut.org

Oku Okut Akademi | isni.org/isni/0000000506276072 | www.okuokut.org

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Tefsir)

 

Kübra Gül Özdemir | orcid.org/0000-0002-4777-2193 | kubragulozdemir@okuokut.org

Oku Okut Akademi | isni.org/isni/0000000506276072 | www.okuokut.org

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (İslam Tarihi)

 

Merve Türkeri | orcid.org/0000-0002-1243-4979 | merveturkeri@okuokut.org

Oku Okut Akademi | isni.org/isni/0000000506276072 | www.okuokut.org

Yalova Üniversitesi | ror.org/01x18ax09 | Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Hukuku)

 

Abdullah Dağ | orcid.org/0000-0002-0826-6917 | abdullahdag@okuokut.org

Oku Okut Akademi | isni.org/isni/0000000506276072 | www.okuokut.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72 | Sosyal Bilimler Enstitüsü (Kelam)

 

İndekslere Başvuru ve Süreç Takip Sorumlusu

Havva Özgün | 0000-0002-2905-5326 | info@yazimdestegi.com

Yazım Desteği Akademik Yayın ve Danışmanlık | www. yazimdestegi.com

 

Editoryal Süreçler ve Etik Konularla İlgili İletişim Yetkilisi

Dr. Abdullah Demir | Oku Okut Yayınları

Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No. 11-c/17  06300 Keçiören/Ankara

E-posta: ademir@okuokut.org | Telefon: (312) 906-1499 | tetkik.okuokut.org

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan | orcid.org/0000-0002-6743-0107 | osonerhunkan@trakya.edu.tr

Trakya Üniversitesi | ror.org/00xa0xn82

Edebiyat Fakültesi | Ortaçağ Tarihi | Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi     

 

Prof. Dr. Celal Demir | orcid.org/0000-0003-0587-122X | cdemir@aku.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi

 

Prof. Dr. Mustafa Koç | orcid.org/0000-0003-1299-7963 | mustafa.koc@ogu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | ror.org/01dzjez04

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | shimshek@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

İlahiyat Fakültesi | Arap Dili ve Belâgati

 

Prof. Dr. Yaşar Yiğit | orcid.org/0000-0002-2152-524X | dryasar66@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi| ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | İslam Hukuku

 

Doç. Dr. Behlül Tokur | orcid.org/0000-0002-6509-3100 | behlultokur@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu | orcid.org/0000-0001-5712-9401 | milgaroglu@gmail.com

Adıyaman Üniversitesi | ror.org/02s4gkg68

İslami İlimler Fakültesi | İslam Felsefesi

 

Doç. Dr. M.Ali Yazıbaşı | orcid.org/0000-0003-0369-1217 | muhammedaliyazibasi@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İlimler Fakültesi | Din Eğitimi

 

Doç. Dr. Hakan Hemşinli | orcid.org/0000-0003-4977-9054 | hakanhemsinli@hotmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | ror.org/041jyzp61

İlahiyat Fakültesi | Din Felsefesi

 

Doç. Dr. Abdulvahap Özsoy | orcid.org/0000-0001-7408-5519 | avozsoy@atauni.edu.tr

Atatürk Üniversitesi | ror.org/03je5c526

İlahiyat Fakültesi | Hadis

 

Dr. Mustafa Demirci | orcid.org/0000-0003-4218-5181 | mustafa.d.69@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi | ror.org/03a5qrr21

İlahiyat Fakültesi | Dini Musiki

 

Dr. Ömer Faruk Söylev | orcid.org/0000-0002-1935-1957 | ofsoylev@hotmail.com

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | ror.org/03jtrja12

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Dr. Abdullah Demir | orcid.org/0000-0001-7825-6573 | ademir@okuokut.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Kelam