e-ISSN: xx-xx
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Oku Okut Derneği

Yeni Sayı

Sayı 1 (2022): Tetkik

Yayınlanmış: 31-03-2022


Tetkik dergisi; Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile bu kültüre ait dil, din, eğitim, tarih ve kültürel mirasla ilgili makale ve kitap incelemelerini kapsar. Gönderilecek yazıların, konusunu bütüncül ve derinlemesine ele alması, karşılaştırma ve yorumları içermesi, bilimsel etik kriterlerine uyması ve özgün olması beklenir. Tetkik, Mart ve Eylül aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanır.

Tetkik ne demektir?

Arapça’da “inceledi, ufaladı” anlamlarına gelen دقّ /daḳḳa kökünden türemiş tef‘il kalıbından mastar olan tetkîk, “inceleme, ufalama, dikkatle gözden geçirme” gibi anlamlara gelmektedir.[1] Tetkîk kelimesi önceden “inceltmek, ufak ufak kırıp ezmek”[2] anlamında kullanılırken daha sonraları “incelemek, iyice araştırmak, ince eleyip sık dokumak, hassas olmak, dikkatle ve özenle yapmak/ hesapları denetlemek, kontrol etmek” anlamlarını kazanmıştır.[3]

Tetkîk kelimesinin kullanımlarına baktığımızda, Muallim Naci’nin tetkîk kelimesini şu dizelerinde inceleme anlamında kullandığı görülmektedir: “Seni tedkîke daldığım demler / Nazarımdan geçerdi âlemler…”. Bir başka kullanım örneği ise Tedkîk-i mesâhîf tamlamasıdır. Basma Kur’an-ı Kerîm’lerin yazım yanlışlarının olup olmadığına dair yapılan incelemeleri ifade etmektedir.[4] Ayrıca tetkîk etmek; incelemek, araştırmak anlamında deyimleşmiş bir kullanımdır.[5]

Oku okut derneğinin akademik yayın organı olan Tetkik dergisi Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile bu kültüre ait dil, din, eğitim, tarih ve kültürel mirasla ilgili makale ve kitap incelemelerini kapsamaktadır. Tetkik dergisi “inceleme” ve “araştırma” çalışmalarının yayınlanmasında genç akademisyenlere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Derginin öncelikli amacı bahsi geçen alanlarda bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak araştırmaların yayınlanmasına hizmet etmektir.

 

Anahtar Kelimeler

Dil ve Kültür/Language and Culture

Din ve Kültür/Religion and Culture

Türk Dili ve Edebiyatı/Turkish language and literature

Türk Dünyası/Turkish World

Türk Felsefesi/Türk Felsefesi

Türk Filolojisi/Turkish Philology

Türk Tarihi/Turkish History

Türk Toplumu/Turkish Society

Türk-İslam Edebiyatı/Turkish Islamic Literature

Türk-İslam Eserleri/ Turkish-Islamic Works

Türk-İslam Felsefesi/Turkish-Islamic Philosophy

Türk-İslam Kültürü/ Turkish-Islamic Culture

 

[1] Nişanyan Sözlük, “Tetkik” (Erişim 8 Aralık 2021).                      

[2] Kubbealtı Lügati, “Tetkik” (Erişim 8 Aralık 2021).

[3] Kadir Güneş, Arapça-Türkçe Sözlük (İstanbul: Mektep Yayınları, 2011), “Tetkik”, 400.

[4] Kubbealtı Lügati, “Tetkik”.

[5] Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Tetkik Etmek” (Erişim 8 Aralık 2021).

 

Tetkik dergisi; Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile bu kültüre ait dil, din, eğitim, tarih ve kültürel mirasla ilgili makale ve kitap incelemelerini kapsar. Gönderilecek yazıların, konusunu bütüncül ve derinlemesine ele alması, karşılaştırma ve yorumları içermesi, bilimsel etik kriterlerine uyması ve özgün olması beklenir. Tetkik, Mart ve Eylül aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanır.

Duyurular

Arşiv

Eski sayılara bak

Tüm Sayıları Göster